Καθαρισμός Χαλιών

Τ: 2106025667 – 2106025489

Εργοστάσιο :1ο χλμ. Σπάτων – Κορωπίου, Σπάτα 190 04, Αττική

-

Υποκατάστημα : Ευαγγελίστριας 5, Αγ. Παρασκευή 153 42, Αττική